Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze praktijk houdt zich uiteraard aan deze richtlijnen.

De vier belangrijkste punten hierbij zijn:

  1. Wij hebben uw persoonsgegevens en uw medische gegevens opgeslagen in 1 systeem; deze gegevens worden uitsluitend binnen onze praktijk gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd en door u aan ons verstrekt zijn.
  2. Uw gegevens worden nimmer gedeeld met derden, dit geldt voor uw persoonsgegevens en al helemaal voor uw medische gegevens. Uitzondering hierop is het verslag dat naar een eventuele verwijzer wordt gestuurd, of (met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) beantwoording van een verzoek om informatie van bijvoorbeeld een letselschadebureau.
  3. Uw gegevens blijven in ons systeem gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn voor medische informatie van 15 jaar, of “zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit”.
  4. Uw gegevens in ons ICT-systeem zijn opgeslagen achter wachtwoorden. Er worden frequent op diverse veilige manieren backups gemaakt.

Nieuws

Lees meer over de veranderingen in onze praktijk dit najaar!

=====================

Praktijktijden gewijzigd vanaf
1 januari 2021

Praktijk alleen op dinsdag, woensdag en donderdag.
=====================
Vergoeding door uw verzekering kan vanaf 1 januari 2019 alleen als wij uw Burger Service Nummer (BSN) en de naam van uw verzekeraar vermelden.
Neem in elk geval uw zorgpas mee naar het spreekuur!
======================
De praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling NVAMG. U kunt hier meer informatie vinden.

Afspraak

Afspraken voor het spreekuur, zowel in Balkbrug als in Nijkerk, kunt u uitsluitend telefonisch maken:
0523 - 61 37 49
op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-12.30