Skip to content

MSK-artsenpraktijk Ommen

Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze praktijk houdt zich uiteraard aan deze richtlijnen.

De vier belangrijkste punten hierbij zijn:

  1. Wij hebben uw persoonsgegevens en uw medische gegevens opgeslagen in 1 systeem; deze gegevens worden uitsluitend binnen onze praktijk gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd en door u aan ons verstrekt zijn.
  2. Uw gegevens worden nimmer gedeeld met derden, dit geldt voor uw persoonsgegevens en al helemaal voor uw medische gegevens. Uitzondering hierop is het verslag dat naar een eventuele verwijzer wordt gestuurd, of (met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) beantwoording van een verzoek om informatie van bijvoorbeeld een letselschadebureau.
  3. Uw gegevens blijven in ons systeem gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn voor medische informatie van 15 jaar, of “zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit”.
  4. Uw gegevens in ons ICT-systeem zijn opgeslagen achter wachtwoorden. Er worden frequent op diverse veilige manieren backups gemaakt.